Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröintivelvollisuus alkaa 1.7.2019

Yhtiöillä kuten myös mm. yhdistyksillä, säätiöillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on nykyisen rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) mukaan velvollisuus ylläpitää täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulain mukaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilöstä, käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista tai muulla tavoin käyttää tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot tulee heinäkuusta alkaen ilmoittaa myös rekisteröitäviksi kaupparekisteriin. Yritysten ja yhteisöjen tulee täyttää rekisteröintivelvollisuutensa tekemällä rekisteri-ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.7.2019–1.7.2020 välisenä siirtymäaikana ja sen jälkeen tarvittaessa aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ilmoitusten osalta on hyvä huomioida, että ilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, vaikkei yrityksellä ole tosiasiallisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Ilmoittamisvelvollisuuden piirissä ovat muun muassa osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset vakuutusyhtiöt, säästö- ja osuuspankit, vakuutusosakeyhtiöt, hypoteekkiyhdistykset sekä asumisoikeusyhdistykset. Pörssiyhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat on puolestaan vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta kokonaan. Avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden on tehtävä ilmoitus vain, mikäli edunsaaja on muu henkilö kuin yhtiömies.

Edunsaajien tiedot eivät ole julkisia samalla tavalla kuin muut kaupparekisteritiedot. Edunsaajatietoja voi saada PRH:lta pyydettäessä ainoastaan rahanpesulain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Julkaistu 4.6.2019

Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista