Tapahtumat

Merkurius-Akatemia

Merkurius-Akatemia järjestää säännöllisesti asiakkailleen koulutustilaisuuksia ja seminaareja liikejuridiikasta. Palveluumme kuuluu myös koulutusten järjestäminen räätälöidysti asiakkaille.
Aamukahvit järjestetään Merkuriuksessa Keskustori 5:ssä. Tilaisuudet alkavat pienellä aamupalalla klo 8 ja koulutus alkaa klo 8.30 ja päättyy noin klo 9.45. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Osallistuminen on mahdollista myös Microsoft Teamsin kautta.

Menneet tapahtumat

13.3.2024|Ajankohtaista julkisista hankinnoista

 • Julkisten hankintojen ja kilpailuoikeuden rajapinnat
 • Katsaus sääntelykehitykseen ja viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön
 • Sidosyksikkösääntely - mikä on tilanne tällä hetkellä?

 

Ilmoittautumiset 5.3.2024 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

8.2.2024|EU:n uusi Data Act

 • Mikä on EU:n uusi datasäädös (Data Act) ja mitä toimijoita se koskee?
 • Datasäädöksen asettamat uudet oikeudet ja velvoitteet muun muassa datan jakamiselle
 • Miten yritysten tulisi valmistautua uuden datasäädöksen voimaantuloon?
 • Datasäädöksen suhde muuhun sääntelyyn

 

Ilmoittautumiset 31.1.2024 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

23.11.2023|Kauppakäytännöt yrityskauppojen kauppakirjoissa

 • Kauppahintamekanismit
 • Myyjän vakuutukset
 • Välillisen vahingon korvattavuus
 • Vastuunrajoitukset (Cap, Basket, De Minimis, aika)
 • Myyjän erityinen vastuu (Specific Indemnity)
 • Kilpailukieltolausekkeet

 

Ilmoittautumiset 15.11.2023 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

25.10.2023|Vastuunrajoitukset kaupallisissa sopimuksissa

 • Tyypilliset vastuunrajoituslausekkeet
 • Piilotetut vastuunrajoitukset ja niiden tunnistaminen
 • Vastuunrajoitusten muotoilussa huomioon otettavat seikat ostajan ja myyjän kannalta
 • Esimerkkejä vastuunrajoitusehdoista ja käytännön vinkkejä niiden neuvottelemiseen

 

Ilmoittautumiset 17.10.2023 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

20.09.2023|Vakuusoikeudet yritysten välisissä sopimuksissa

 • Yleistä erilaisista vakuustyypeistä
 • Vakuuksien arvostus ja realisointi
 • Toimintavaihtoehdot maksukyvyttömyystilanteessa
 • Vakuudet urakkasopimuksissa

 

Ilmoittautumiset 12.9.2023 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

17.05.2023|Immateriaalioikeudet konkurssissa erityisesti ohjelmistotoimittajan näkökulmasta

 • Milloin immateriaalioikeudet kuuluvat konkurssipesään?
 • Miten ohjelmistotoimittaja voi turvata asemaansa sopimuskumppanin maksuvaikeuksilta?
 • Lisenssisopimuksen asema ja merkitys konkurssissa.

 

Ilmoittautumiset 10.5.2023 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

20.04.2023|Yrityskauppaan valmistautuminen myyjän näkökulmasta

 • Ostajan tarkastuslista: mitä ostaja haluaa kaupan kohteesta tarkastaa
 • Huomioita ja vinkkejä materiaalin keräämisen ja due diligence -tarkastukseen valmistautumiseen
 • Sähköiset datahuoneet ja muut tavat jakaa materiaalia
 • Keskustelua ja kysymyksiä aiheeseen liittyen

 

Ilmoittautumiset 13.4.2023 mennessä osoitteeseen jenni.kotiranta@merkuriuslaw.fi

 

15.03.2023|Tietosuoja – Ajankohtaista tietosuojaviranomaisten päätöksistä

 • Katsaus viimeaikaisiin tietosuojaviranomaisten päätöksiin Suomessa koskien huomautuksia ja hallinnollisia sakkoja
 • Mistä sakkoja on annettu ja millä perusteilla?
 • Mitä oppeja viimeaikaisista päätöksistä voi ottaa käytännön tietosuojatyöhön?

 

Ilmoittautumiset 8.03.2023 mennessä osoitteeseen tiia.lehtonen@merkuriuslaw.fi

 

12.1.2023|Pirkanmaan naisvaikuttajat

23.11.2022|Tavanomaisimmat erimielisyydet rakennusurakkasopimuksissa

 • Lisätyöt ja niiden vaikutus hintaan ja suoritusaikaan
 • Tarvikkeiden ja energian hinnankorotukset ja vaikutukset urakkahintaan
 • Urakkasuorituksen viivästykset ja viivästyskorvaukset
 • Vastaanottotarkastuksen merkitys ja reklamaatiot virheiden osalta
 • Vastuu urakkasuorituksen virheistä
 
Ilmoittautumiset 16.11.2022 mennessä osoitteeseen suvi.kuusisto@merkuriuslaw.fi
 

28.9.2022 |sopimukset ja inflaatio sekä muut ulkoiset häiriötekijät

 • Voiko sopimusta muuttaa tai kohtuullistaa inflaation tai muiden häiriötekijöiden perusteella?
 • Hardship, force majeure, kohtuullistaminen ja muut opit
 • Hinnanmuutosmekanismit ja muutoksiin varautuminen tulevissa sopimuksissa
 
Ilmoittautumiset 21.9.2022 mennessä osoitteeseen suvi.kuusisto@merkuriuslaw.fi
 

24.5.2022 |Pilvipalvelut ja tietosuoja

 • Tietosuojavaatimusten huomioiminen pilvipalveluissa
 • Kansainväliset henkilötietojen siirrot ja vaatimukset
 • Käytännön havaintoja pilvipalvelusopimuksista
 
Ilmoittautumiset 19.5.2022 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

23.3.2022 |Ajankohtaista julkisista hankinnoista

 • Katsaus viimeisimpään oikeuskäytäntöön
 • Geopoliittisen tilanteen huomioiminen julkisissa hankinnoissa
 • Kolmansista maista tulevien tarjoajien asema
 
Ilmoittautumiset 21.3.2022 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

16.2.2022 |Katsaus kiinnostaviin oikeustapauksiin 2021

 • KKO 2021:87 – Vahingonkorvausvastuu aiheettomasta takavarikosta ja ulosmittauksesta
 • KKO 2021:8 – Velan maksun peräytyminen konkurssipesään
 • KKO 2021:9 – Työsopimuksen irtisanomisperusteeseen vetoaminen kohtuullisessa ajassa
 • KKO 2021:68 – Vahingonkorvaus sopimuksen perusteettomasta päättämisestä
 
Ilmoittautumiset 14.2.2022 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

1.12.2021 |Whistleblower-direktiivi ja kansallinen ilmoittajansuojelulaki – mistä on kyse ja mitä meidän tulisi tehdä?

 • Mitä yhtiöitä uusi ilmoittajansuojelulaki koskee ja milloin se tulee voimaan?
 • Millaisia vaatimuksia ilmoituskanavalle on asetettu ja miten se tulisi toteuttaa käytännössä?
 • Miten ilmoituskanavan ilmoitukset käsitellään? Mikä on ilmoittajan asema?
 • GDPR:n asettamat vaatimukset
 
Ilmoittautumiset 26.11.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

19.11.2021 | Pääomasijoitus kasvuyritykseen -seminaari

Asianajotoimisto Merkurius järjestää yhdessä OP Tampereen kanssa maksuttoman Pääomasijoitus kasvuyritykseen -seminaarin Technopoliksella 19.11.2021 klo 8-12.
 
Ilmoittaudu mukaan 10.11.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi. Ilmoitathan myös mahdollisen erikoisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haluat osallistua etänä Teamsin kautta, mainitsethan myös siitä ilmoittautuessasi.
 
Tapahtuman ohjelma alla, lämpimästi tervetuloa mukaan!
 
                                                   

3.11.2021 |IT-hankintasopimukset tilaajan näkökulmasta

 • Keskeiset juridiset ehdot ja markkinakäytännöt toimittajan ja tilaajan näkökulmasta
 • IT-järjestelmän hankkiminen palveluna
 • IT2018 ehtojen käyttökelpoisuus
 • Palvelutasosopimukset (SLA)
 • GDPR: mitä uutta?
 
Ilmoittautumiset 30.10.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

15.9.2021 |Sopimuskumppanin maksuvaikeudet velkojan näkökulmasta

 • Sopimuskumppanin maksuvaikeudet ja niihin varautuminen
 • Reagointi asiakkaan maksukyvyttömyyteen - Velkojan oikeudet ja velvollisuudet
 • Konkurssi- ja saneerausmenettelyiden keskeisistä oikeusvaikutuksista
 
Ilmoittautumiset 10.9.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

28.4.2021|Q&A: Yrityskaupat

Webinaarin aiheena on yrityskaupat, mutta haluamme tällä kertaa antaa osallistujille mahdollisuuden kysyä juuri sitä, mikä aiheessa kiinnostaa.
 
Voit kysyä esimerkiksi due diligence -tarkastukseen liittyvistä käytännön kysymyksistä, kauppahinnan määräytymismekanismeista, myyjän vastuusta ja sen rajoittamisesta tai ihan mistä tahansa muusta yrityskauppojen juridiikkaan liittyvästä asiasta. Kaikki kysymykset ovat tervetulleita.
 
Kysymyksiin vastataan anonyymisti siten, että kysyjän henkilöllisyys tai kysymykseen liittyvä yhtiö eivät paljastu muille osallistujille.
Toivomme kysymyksiä etukäteen, mutta niitä saa esittää myös webinaarin aikana. Kysymyksiin vastaavat lukuisissa yrityskaupoissa mukana olleet asianajajamme Jussi Lampinen, Lassi Kettula ja Tommi Härmä.
 
Ilmoittautumiset ja kysymykset 23.4.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

17.3.2021|Q&A: Julkiset hankinnat

Webinaarin aiheena on julkiset hankinnat, mutta haluamme tällä kertaa antaa osallistujille mahdollisuuden kysyä juuri sitä, mikä aiheessa kiinnostaa. Kysymyksiä voi esittää sekä hankintalaista että erityisalojen hankintalaista.
 
Voit kysyä esimerkiksi hankintamenettelyn vaiheista, hankinnan valmistelemisesta, hankinta-asiakirjoista, erilaisista hankintamenettelyistä ja niiden vaiheista, tarjouksesta ja tarjoajan roolista hankintamenettelyn eri vaiheissa, tarjoajan soveltuvuudesta, tarjousvertailusta tai vaikka oikeussuojakeinoista. Niin hankintayksikön kuin tarjoajan näkökulmasta esitetyt kysymykset ovat erittäin tervetulleita.
 
Toivomme kysymyksiä etukäteen, mutta niitä saa esittää myös webinaarin aikana. Kysymyksiin vastaavat webinaarissa asianajaja Kirsi-Marja Salokangas sekä lakimies Lotta Lampinen.
 
Ilmoittautumiset ja kysymykset 10.3.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

16.2.2021 |Katsaus kiinnostaviin oikeustapauksiin 2020

 • KKO:2020:6 reklamaation myöhästymiseen vetoaminen
 • KKO:2020:58 yhteistoimintaneuvottelujen yhdistäminen
 • KKO:2020:96 kauppaedustajan lojaliteettivelvollisuus
 • KKO:2020:99 vähemmistöosakkeiden lunastamisen lunastushinta
 
Ilmoittautumiset 12.2.2021 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

16.12.2020 |Startup and law - what every startup should know about the law

 • Shareholders’ agreement
 • Employment matters
 • IPRs and trade secrets
 • Commercial agreements
 • Exit
 
Ilmoittautumiset 14.12.2020 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

18.11.2020 |Yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyt: Mitä eri puolilla pöytää olisi hyvä tietää?

 • Poikkeusaikojen pykälät ja tilanne nyt
 • Asiakkaan maksukyvyttömyysmenettelyyn varautuminen
 • Oikeus päättää sopimus asiakkaan maksukyvyttömyysmenettelyn perusteella
 • Menettelyn aikaisten velkojen ja vakuusvelkojen paremmat oikeudet vs. saneeraus-/konkurssivelat
 
Ilmoittautumiset 16.11.2020 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

28.10.2020 |Erityisalojen hankintalaki

 • FAQ: Erityisalojen hankintalaki
 • Erityisalojen hankintalain ja hankintalain rajapinnat
 
Ilmoittautumiset 26.10.2020 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

18.3.2020 | Älykkäät koneet workshop - Raudan ja softan rajapinnassa

 • Miten koneen sisältämä data tulee huomioida sopimuksissa?
 • Kuka omistaa datan?
 • Takuu vs. päivitykset ja palvelu
Merkuriuksen asiantuntijat Tomi Kauppinen ja Jussi Lampinen pitävät lyhyen alustuksen aiheesta ja johtavat tämän jälkeen asiasta käytävää workshop-henkistä keskustelua.
 
Ilmoittautumiset 11.3.2020 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi
 

19.2.2020 | Seminaari: Yrityksen konfliktien hallinta

8.00 Kahvit ja pieni suolainen
8.20 Avaus ja Kansi Areena-projektin esittely
8.40 Riidanratkaisu ja sopimusten toteuttaminen - miksi valita välimiesmenettely ja milloin?
 • Miksi riidanratkaisumenetelmän valinnalla on merkitystä?
 • Milloin riidanratkaisua kannattaa miettiä?
 • Mitä seikkoja pitää ottaa huomioon riidanratkaisusta sovittaessa?
 • Miksi valita välimiesmenettely ja mitä se maksaa?
Pääsihteeri Santtu Turunen, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
9.20 Kokemuksia välimiesmenettelystä asiamiehen sekä välimiehen näkökulmasta / mikä rooli konflikteissa on sovintomenettelyillä?
 • Miten valmistautuminen eroaa tavanomaisesta tuomioistuinmenettelystä
 • Päämiehen ja asiamiehen yhteistyö prosessin aikana
 • Asiantuntijatodistelun (taloudellinen / tekninen) merkitys
 • Välimiehen keinot hoitaa prosessi tehokkaasti ja joutuisasti
 • Sovintomenettely / Nykytila ja tulevaisuus?
Asianajajat Lassi Kettula ja Kirsi-Marja Salokangas, Asianajotoimisto Merkurius Oy
10.00 Kahvi 10.15 Veroriidat ja niiden ratkaiseminen
 • Käytännön ohjeita, kun verotarkastus on tulossa
 • Kommunikointi verottajan kanssa verotarkastuksen aikana
 • Huomioita valitusprosesseista verotuksessa
Partner Anne Launis ja Senior Tax Manager Aino Rantanen, PwC
10.55 Konfliktien vakuuttaminen
 • Yleiset toiminnan vastuuvakuutukset ja tuotevastuuvakuutukset
 • Oikeusturvavakuutukset
 • Yksittäisiin projekteihin liittyvät vastuuvakuutukset
Senior Underwriter Timo Toimi
11.35 Salaattibuffet
Tervetuloa! Ilmoittaudu 10.2.2020 mennessä osoitteeseen office@merkuriuslaw.fi
Tapahtumaa järjestämässä:  
 

5.2.2020 | Due diligence- tarkastus yrityskaupassa

 • Käydään läpi tavanomainen ostajan tietopyyntölista
 • Kuinka laajasti tietoja tulee toimittaa ja kysymyksiin vastata
 • Käytännön neuvot due diligence -tarkastukseen liittyen
 

23.1.2020 | Pirkanmaan naisvaikuttajat