Merkurius-Akatemia

Merkurius-Akatemia järjestää säännöllisesti asiakkailleen koulutustilaisuuksia ja seminaareja liikejuridiikasta. Palveluumme kuuluu myös koulutusten järjestäminen räätälöidysti asiakkaille.

Aamukahvit Merkuriuksessa järjestetään Keskustori 5:ssa vuonna 2019 seuraavasti: Tilaisuudet alkavat klo 8.00 aamupalalla. Koulutus alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 9.45. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Osallistua voi myös Skypen kautta. Tervetuloa!

23.10.2019 | Välimiesmenettely - mitä salaisessa välimiesmenettelyssä tapahtuu?

 • Miksi liike-elämä suosii välimiesmenettelyä?
 • Milloin yleinen tuomioistuin on hyvä vaihtoehto?
 • Mitä on huomioitava, jos yritys on joutumassa välimiesmenettelyyn?
 • Miten prosessi etenee?
 • Havaintoja kansainvälisistä sopimuksista ja suositeltavista riidanratkaisulausekkeista
 • Ilmoittautumiset 16.10.2019 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi

4.12.2019 | Kilpailuttamisvelvoite julkisissa hankinnoissa

 • Kilpailuttamisvelvoite hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa
 • Suorahankinnat, ovatko ne koskaan mahdollisia?
 • Julkisomisteisten osakeyhtiöiden hankintaoikeudellinen asema
 • Konsernin sisäiset ns. in house -hankinnat
 • Ilmoittautumiset 27.11.2019 mennessä osoitteeseen paula.salonen@merkuriuslaw.fi

Muut tapahtumat

Menneet tapahtumat

11.9.2019 | Kansainvälisen kaupan sopimusneuvottelut

 • Usein esiin nousevat ehdot, mitä tarkoittavat ja miten niitä voi muokata: IPR and product liability indemnity, liability, compliance, termination jne.
 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 • Käytännön neuvoja sopimusneuvotteluihin ja sopimusten muokkaamiseen

8.5.2019 | Ajankohtaista IT-sopimuksista

 • Nykytrendit IT-sopimuksissa
 • Ketteryyden ja ennustettavuuden yhteensovittaminen
 • Vastuut ja vastuunrajoitukset, mitä uutta?
 • Vuosi GDPR:ää, missä mennään?

10.4.2019 | Ajankohtaista julkisista hankinnoista

 • Uusi hankintalainsäädäntö ollut voimassa reilut kaksi vuotta – muutokset soveltamiskäytännössä
 • Viimeisintä oikeuskäytäntöä
 • Julkiset hankinnat ja GDPR

6.3.2019 | Miten varautua ennakolta asiakkaan mahdollisiin taloudellisiin vaikeuksiin ja välttää maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat sudenkuopat?

 • Velkojan oikeussuojakeinot
 • Ennakollinen riskeihin varautuminen
 • Menettelyriskit
 • Toiminta asiakkaan yrityssaneerauksen tai konkurssin uhatessa

30.1.2019 | Huomioita liiketoiminnan erimielisyyksien ratkaisutoiminnasta

 • Konfliktianalyysi – pelikentän ja -tilanteen hahmottaminen
 • Neuvottelut vastapuolen kanssa – sovintomahdollisuudet ja -taktiikat
 • Prosessin käytännön hoitaminen ja organisaation yhteistoiminta asianajajan kanssa
 • Case Management
 • Yleinen tuomioistuin vai välimiesmenettely – mikä vaikuttaa asian hoitamiseen ja analyysiin?

28.11.2018 | Mitä yritysten on hyvä tietää ympäristöoikeudesta?

 • Mitä ympäristöoikeus pitää sisällään ja miten se vaikuttaa yritysten toimintaan?
 • Missä asioissa ja tilanteissa yritysten tulee ottaa ympäristöoikeus huomioon?
 • Millaisia ympäristöoikeudellisia vastuita yrityksillä on ja keitä ne koskevat?
 • Miten ympäristöoikeudellisia riskejä ja vastuita voi hallita ja minimoida?

17.10.2018 | Uusi liikesalaisuuslaki 2018 – Suojamekanismit & salassapitosopimukset

 • Elokuussa 2018 voimaan astuneen liikesalaisuuslain keskeisimmät muutokset käytännön kannalta
 • Salassapitosopimusten ja -lausekkeiden merkitys jatkossa

10.10.2018 | An Update Required - Tekoäly haastaa juridiikan

 • Tekoäly ja tekoälyyn perustuvat ratkaisut yleistyvät huimaa vauhtia. Lainsäädännöllä sen sijaan on vaikeuksia pysyä tässä kehityksessä mukana, mikä aiheuttaa haasteita liiketoiminnalle ja vaikeuttaa tekoälyn hyödyntämistä. Seminaarin tarkoituksena on valottaa liiketoiminnalle aiheutuvia haasteita ja ongelmakohtia, jotka kaikkien tekoälytoimijoiden on hyvä tiedostaa, sekä hahmotella lainsäädännön kehityssuuntia. Tapahtuma on osa Tampere Smart City Weekia.

1.10.2018 | Smarter Transactions – näkökulmia yrityskauppoihin

 • Asianajotoimisto Merkurius Oy:n ja PwC:n yhdessä järjestämä yrityskauppailtapäivä Tampereen Technopoliksessa.

5.9.2018 | GDPR voimaan – Vinkkejä tietosuojasopimusviidakkoon ja havaintoja sopimuskäytännöistä

 • Tietojenkäsittelyn ulkoistaminen ja pakolliset sopimusmääräykset
 • Käytännön kokemuksia tietosuojasopimusten ehdoista – yleisimmät muutosehdotukset rekisterinpitäjän ja käsittelijän näkökulmasta
 • Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut ja niiden hallinnointi

16.5.2018 | Mitä jokaisen on hyvä tietää kilpailuoikeudesta?

 • Kielletyt ja sallitut ehdot sopimuksissa
 • Miten vältän kartelliriskit
 • Miten käytännössä hallitsen kilpailuoikeudellisia riskejä

22.3.2018 |Seminaari kansainvälisestä kaupasta ja rohkeudesta - OP Tampere ja Merkurius

 • Case Vincit - Yrityscase kansainvälistymisestä - Menolippu Piilaaksoon (CEO Mikko Kuitunen, Vincit Development Oy)
 • Asiakkaan tunteminen - kilpailutekijä yritykselle? (Yksikönpäällikkö Antti Niemelä, OP Yrityspankki Oyj)
 • Lawyer 2.0 - KV-riskien hallintaa ja sallintaa (Partner Jussi Lampinen, Asianajotoimisto Merkurius Oy)

7.3.2018 | Tietosuoja-asetus – Viimeiset vinkit ennen asetuksen soveltamisen alkamista

 • Päivitys viranomaisten ohjeistuksista ja kansallisesta lainsäädännöstä
 • Jos et pysty olemaan kympin oppilas, niin mitä ainakin kannattaa vielä tehdä
 • Käytännön ratkaisutapoja ja riskien hallintaa

31.1.2018 | Välittömien ja välillisten vahinkojen vaikea rajalinja

 • Välittömien ja välillisten vahinkojen erottelun merkitys
 • Korkeimman oikeuden viimeaikainen ratkaisukäytäntö, mm. KKO 2017:74
 • Käytännön vinkkejä sopimusten vastuunrajoituslausekkeiden ja neuvottelutaktiikan osalta
 • Erityishuomiot kansainvälisiin sopimuksiin liittyen

25.1.2018 | Pirkanmaan naisvaikuttajat

 • Tarja Pääkkönen, Boardman Oy: Hallitustyöskentelyn uudet tuulet - Digitaalisista startupeista listayhtiöihin