Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Brexit vaikuttaa lukuisiin sopimuksiin – toimi nyt

Iso-Britannian parlamentti hylkäsi 12.3.2019 jo toistamiseen pääministeri Mayn EU:n kanssa neuvotteleman Brexit-sopimuksen, mikä ajoi Britannian jälleen epävarmuuden tilaan. Tällä hetkellä varmaa on ainoastaan se, että mikäli EU ja Britannia eivät saa sovittua lisäajasta Brexit-neuvotteluille, Britannian EU-jäsenyys päättyy ilman siirtymäaikaa ja Britanniasta tulee kertarysäyksellä EU:n ulkopuolinen maa 30.3.2019 klo 01.00 Suomen aikaa.

Mihin yrityksiin Brexit vaikuttaa?

Brexit vaikuttaa välittömästi etenkin yrityksiin, jotka käyvät kauppaa Britannian kanssa, hankkivat tuotteita Britanniasta tai joiden tuotteet kulkevat Britannian kautta: toteutuessaan sopimukseton eli ns. kova Brexit vaikuttaisi välittömästi esimerkiksi tullimaksuihin ja -tariffeihin, toimitusaikoihin, erinäisiin ilmoitus- ja tarkastusvelvollisuuksiin sekä verovelvoitteiden lisääntymiseen, kun tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä päättyy.

Mitä seurauksia Brexitillä voi olla sopimuksiin?

Kovan Brexitin seurauksena saattaa olla tiettyjen sopimusten muuttuminen taloudellisesti kannattamattomiksi tai ainakin merkittävästi epäedullisemmiksi esimerkiksi tullimaksujen tai pidentyvien toimitusaikojen myötä. Muuttuneet vaatimukset lisäävät ymmärrettävästi paineita myös hinta- ja sopimusmuutoksille.

Brexit aiheuttaa todennäköisesti myös sopimuksiin liittyviä tulkintaongelmia. Sopimuksessa on voitu sopia esimerkiksi EU-alueen kattavasta tavaramerkin käyttöoikeudesta, jälleenmyynti- ja agenttisopimusten aluerajauksista EU-alueelle tai sopimukseen voi sisältyä kielto henkilötietojen siirtämisestä EU:n ulkopuolelle. Brexitin jälkeen Britannian osalta noudatettavista menettelytavoista tulee sopia erikseen.

Mahdollistaako Brexit sopimuksen irtisanomisen?

Britannian High Court on hiljattain ottanut kantaa mahdollisuuteen irtisanoa vuokrasopimus Brexitin nojalla. Euroopan unionin lääkevirasto EMA oli nostanut kanteen vuokranantajaansa vastaan päättääkseen ennenaikaisesti Lontoon toimitilojensa määräaikaisen 25 vuoden vuokrasopimuksen vedoten Brexitin mukanaan tuomaan merkittävään olosuhdemuutokseen. EMA:n mukaan sopimuksen alkuperäisen tarkoituksen mukainen tilojen vuokraaminen Euroopan lääkeviraston käyttöön oli olosuhteiden yllättävän muuttumisen eli Brexitin vuoksi käynyt tai käymässä EMA:lle tosiasiassa mahdottomaksi, kun viraston toiminta tuli siirtää pois Britanniasta. Britannian High Court totesi kuitenkin ratkaisussaan, ettei Brexit muodosta riittävän painavaa perustetta irtisanoa määräaikaista vuokrasopimusta osapuolista riippumattomasta olosuhteiden muuttumisesta huolimatta. Kyse on toki yksittäistapauksesta, joten liian pitkälle meneviä yleistyksiä siitä ei voi tehdä.

Force Majeure -ehtoon eli niin sanottuun osapuolista riippumattomaan ylivoimaiseen esteeseen (kuten esimerkiksi luonnonmullistus tai sotatila) vetoaminen sopimuksen irtisanomisperusteena tai velvoitteiden täyttämättäjättämisperusteena on ollut myös yksi keskusteluaiheista. Todennäköistä on, että ainoastaan, mikäli osapuolet olisivat huomioineet Brexitin nimenomaisena Force Majeure -tilanteena, voitaisiin se lukea ylivoimaiseksi esteeksi ja välttää sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Vaikka irtisanominen tai Force Majeure -ehtoon vetoaminen ei Brexitin nojalla olisikaan suoraan mahdollista, niin tietyntyyppisiä sopimuksia tai sopimusehtoja voitaneen joka tapauksessa sovitella ja kohtuullistaa ainakin Suomen oikeustoimilain nojalla. Näin erityisesti sopimuksissa, joissa Brexitin johdosta toiselle osapuolelle tulisi täysin ennakoimattomia uusia kuluja maksettavaksi tai uusia velvoitteita hoidettavaksi (kuten tullimaksut ja vastaavat muodollisuudet), joita ei sopimuksen tekohetkellä ole voitu ennakoida.

Miten Brexitiin voi sopimuksissa varautua?

Uusien sopimusten osalta Brexitiin ja sen seurauksiin tulee pyrkiä varautumaan jo ennakolta. Britannia-liitännäisiin sopimuksiin on suositeltavaa lisätä erillinen Brexit-klausuuli, jolla sovitaan esimerkiksi (i) sopimusehtojen uudelleenneuvottelemisesta, (ii) irtisanomisesta, (iii) toimituksista pidättäytymisestä ja/tai toimitusaikojen pidentämisestä taikka (iv) hintamuutoksista Brexitin varalta. Lisäksi uusissa sopimuksissa on syytä kiinnittää korostuneesti huomiota mahdollisiin valuuttakurssimuutoksiin, tulli- ja verovelvoitteisiin sekä sovellettavaan lakiin ja riidanratkaisupaikkaan. Mikäli sopimukseen sisältyy myös henkilötietojen käsittelyä, on sovittava siitä, miten tiedot jatkossa siirtyvät EU:n ulkopuolelle Britanniaan.

Nykyisten sopimusten osalta tilanne on haastavampi. Alla on lyhyt tarkistuslista sopimuksiin liittyvistä toimenpiteistä, jotka on suositeltavaa käydä läpi Brexitin varalta:

1. käy läpi keskeiset sopimukset, joilla on liityntä Britanniaan;

2. selvitä tulli- ja muut vastaavat tuonti- ja vientivelvollisuudet etukäteen;

3. mikäli siirrät henkilötietoja Britanniaan, varmista, että tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen mukaan sallittuja erityisiä siirtomekanismeja Brexitin jälkeen; ja

4. aloita neuvottelut ja tee tarvittavat ilmoitukset mahdollisista sopimus- ja hintamuutoksista hyvissä ajoin.

Yhtä oikeaa ja kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa toimintamallia ei ymmärrettävästi voi antaa. Viimeistään nyt on kuitenkin syytä ryhtyä toimenpiteisiin ja varautua mahdollisuuksien mukaan myös sopimuksettomaan Brexitiin.

tommi harma

Tommi Härmä, Counsel

heli piksila-rantenen

Heli Piksilä-Rantanen, Partner

Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista