kirsi-maria-salokangas

Kirsi-Marja Salokangas

 

Kirsi-Marja Salokangas on kokenut kilpailuoikeuteen, julkisiin hankintoihin ja riitojen ratkaisuun erikoistunut asiantuntija. Hänellä on yli kolmentoista vuoden kokemus asianajoalalta ja tuomioistuimesta. Asiakkaat arvostavat hänen ratkaisukeskeistä ja suoraviivaista otettaan vaativien toimeksiantojen hoidossa.

Kirsi-Marja avustaa sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita erilaisissa julkisia hankintoja koskevissa kysymyksissä ja hankintamenettelyjen eri vaiheissa, kuten hankinta-asiakirjojen laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa. Hänellä on erityisosaamista erityisalojen hankinnoista ja vaativien rakennusurakoiden kilpailuttamisesta. Hän on kahdentoista vuoden ajan menestyksekkäästi edustanut asiakkaita julkisia hankintoja koskevissa valitusprosesseissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kirsi-Marja toimii oikeudellisena neuvonantajana kilpailuoikeudellista kysymyksistä, kuten esimerkiksi kartellitutkinnoissa ja kilpailijoiden välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon arvioinnissa. Hän on edustanut asiakasta markkinaoikeudessa yhdessä Suomen laajimmista kartellioikeudenkäynneistä.

Hänellä on myös pitkä kokemus erilaisista oikeudenkäynneistä etenkin erilaisiin kaupallisiin sopimuksiin ja vahingonkorvausoikeudenkäynteihin liittyen. Hänellä on myös kokemusta työ- ja yhtiöoikeudellisista toimeksiannoista sekä kaupallisista sopimuksista.

Kirsi-Marja on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Koulutus

 • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto, 2005
 • Varatuomari, 2006
 • Asianajaja, 2009

Kokemus

 • Asianajotoimisto Merkurius Oy, Partner 2018 –
 • Asianajotoimisto Merkurius Oy, Counsel 2018
 • Asianajotoimisto Merilampi Oy, Specialist Counsel 2017, Senior Associate 2014 – 2016
 • Asianajotoimisto Krogerus Oy, Senior Associate 2006 – 2014
 • Äänekosken käräjäoikeus, notaari 2005 – 2006

Erikoisalueet

 • Kilpailuoikeus
 • Julkiset hankinnat
 • Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus

Referenssit

 • AitoSolutions Oyj:n avustaminen yhtiö- ja sopimusasioissa
 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n avustaminen julkista hankintaa koskevassa hankintamenettelyssä
 • Certia Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan edustaminen vahingonkorvausoikeudenkäynneissä
 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n edustaminen julkista hankintaa koskevassa valitusprosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa
 • Lojer Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Länsilinjat Oy:n edustaminen markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kilpailuasiassa
 • Länsilinjat Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n avustaminen mm. julkisiin hankintoihin ja yhtiö- ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä toimeksiannoissa
 • Seinäjoen KTK Oy:n ja Kauhajoen KTK Oy:n avustaminen yhtiö-, sopimus- ja kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä sekä yhtiöiden edustaminen riita- ja hallintoprosesseissa
 • Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n ja Visit Tampere Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Tampereen Sähkölaitos Oy:n avustaminen erilaisissa julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen avustaminen mm. julkisiin hankintoihin ja yhtiö- ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä toimeksiannoissa
 • Valmet Technologies Oy:n edustaminen lisenssisopimuksen tulkintaan liittyvässä selvittelyssä
 • Kouluttaa säännöllisesti julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, mm. asiantuntijana Tampereen Kauppakamarin ”Uudistuva hankintalainsäädäntö” –koulutuksessa (2016), ja Pohjanmaan Kauppakamarin ”Uudistuva hankintalainsäädäntö” –koulutuksessa (2017) ja Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n koulutuksissa.
 • Lukuisten yhtiöiden edustaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston kartellitutkinnassa