Tapahtumat 2019

4.12.2019 | Kilpailuttamisvelvoite julkisissa hankinnoissa

 • Kilpailuttamisvelvoite hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa
 • Suorahankinnat, ovatko ne koskaan mahdollisia?
 • Julkisomisteisten osakeyhtiöiden hankintaoikeudellinen asema
 • Konsernin sisäiset ns. in house -hankinnat
 

23.10.2019 | Välimiesmenettely - mitä salaisessa välimiesmenettelyssä tapahtuu?

 • Miksi liike-elämä suosii välimiesmenettelyä?
 • Milloin yleinen tuomioistuin on hyvä vaihtoehto?
 • Mitä on huomioitava, jos yritys on joutumassa välimiesmenettelyyn?
 • Miten prosessi etenee?
 • Havaintoja kansainvälisistä sopimuksista ja suositeltavista riidanratkaisulausekkeista

11.9.2019 | Kansainvälisen kaupan sopimusneuvottelut

 • Usein esiin nousevat ehdot, mitä tarkoittavat ja miten niitä voi muokata: IPR and product liability indemnity, liability, compliance, termination jne.
 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 • Käytännön neuvoja sopimusneuvotteluihin ja sopimusten muokkaamiseen

8.5.2019 | Ajankohtaista IT-sopimuksista

 • Nykytrendit IT-sopimuksissa
 • Ketteryyden ja ennustettavuuden yhteensovittaminen
 • Vastuut ja vastuunrajoitukset, mitä uutta?
 • Vuosi GDPR:ää, missä mennään?

10.4.2019 | Ajankohtaista julkisista hankinnoista

 • Uusi hankintalainsäädäntö ollut voimassa reilut kaksi vuotta – muutokset soveltamiskäytännössä
 • Viimeisintä oikeuskäytäntöä
 • Julkiset hankinnat ja GDPR

6.3.2019 | Miten varautua ennakolta asiakkaan mahdollisiin taloudellisiin vaikeuksiin ja välttää maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat sudenkuopat?

 • Velkojan oikeussuojakeinot
 • Ennakollinen riskeihin varautuminen
 • Menettelyriskit
 • Toiminta asiakkaan yrityssaneerauksen tai konkurssin uhatessa

30.1.2019 | Huomioita liiketoiminnan erimielisyyksien ratkaisutoiminnasta

 • Konfliktianalyysi – pelikentän ja -tilanteen hahmottaminen
 • Neuvottelut vastapuolen kanssa – sovintomahdollisuudet ja -taktiikat
 • Prosessin käytännön hoitaminen ja organisaation yhteistoiminta asianajajan kanssa
 • Case Management
 • Yleinen tuomioistuin vai välimiesmenettely – mikä vaikuttaa asian hoitamiseen ja analyysiin?