Referenssit

Sopimukset

 • Katepal Oy:n avustaminen sen ostaessa norjalaisen jälleenmyyjänsä liiketoiminnan
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan avustaminen tuotevastuuseen liittyvässä asiassa
 • KiiltoClean Oy:n avustaminen sen ostaessa Farmoksen
 • Kiilto Family Oy:tä avustaminen sen myydessä metallipakkausvalmistaja Metalpak Oy:n koko osakekannan ruotsalaiselle Emballator Metal Groupille
 • Lassila & Tikanoja Oyj:n avustaminen erilaisiin sopimussuorituksiin liittyvissä tulkinta- ja vastuukysymyksissä sekä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • Metso Minerals Oy:n avustaminen sen myydessä Tampereen valimonsa liiketoiminnan Tevo Oy:lle
 • Metsä Board Oyj:n avustaminen vuonna 1895 tehdyn ikuisen sopimuksen tulkintaan ja päättämiseen liittyvässä asiassa. Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään yhtiöllä olleen oikeuden irtisanoa sopimus ja käytetty irtisanomisaika oli ollut kohtuullinen. Korkein oikeus hylkäsi kaikki vastapuolen asiassa esittämät vaatimukset.
 • Otso Metsäpalvelut Oy:n avustaminen erilaisiin sopimuksiin liittyvissä tulkintakysymyksissä
 • Panostaja Oyj:n yhtiökokousten puheenjohtajana toimiminen useina vuosina sekä Panostaja Oyj:n avustaminen sopimusten tulkintakysymyksissä
 • Peab Oy:n avustaminen Suomen ensimmäisessä ryhmävalitusasiassa, jossa kuluttaja-asiamies vaati kuluttajaryhmän puolesta korvauksia. Kaikki kuluttaja-asiamiehen vaatimukset hylättiin. Peab Oy:n edustaminen rakennusurakkasopimuksiin liittyvissä vastuuselvityksissä
 • Saarioinen Oy:n avustaminen yhteisyrityksen perustamista koskevassa asiassa
 • Suomen valtion avustaminen oikeudenkäynneissä, joissa on ollut kysymys mm. julkisen vallan käyttöön sekä EU-oikeuteen liittyvistä vahingonkorvauskysymyksistä
 • ThermiSol Oy:n avustaminen erilaisissa kaupallisiin sopimuksiin liittyvissä selvityksissä ja vastuukysymyksissä
 • Valmet Technologies Oy:n edustaminen lisenssisopimuksen tulkintaan liittyvässä selvittelyssä
 • Vexve Oy:tä koskevassa yrityskaupassa toimiminen myyjän avustajana
 • Välimiehenä toimiminen ICC:n, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen sekä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisissa välimiesmenettelyissä
 • Bronto Skylift Oy Ab:n avustaminen ulkomaankauppaan, sopimuksiin ja vastuukysymyksiin liittyvissä asioissa
 • CoreHW Oy:n omistajien edustaminen CoreHW Oy:tä koskevassa yrityskaupassa
 • Fimlab Laboratoriot Oy:n avustaminen sopimus- ja yhtiöoikeusasioissa
 • Kiilto Oy:n avustaminen Metalpak Oy:n myynnissä
 • Mediware Oy:n myyjien edustaminen Mediware Oy:tä koskevassa yrityskaupassa
 • Metso Minerals Oy:n avustaminen sen myydessä Tampereen valimonsa liiketoiminnan Tevo Oy:lle
 • Prima Pet Premium Oy:n avustaminen kaupallisiin sopimuksiin ja yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa
 • Varsta Software Oy:tä edustaminen sen liiketoimintaa koskevassa liiketoimintakaupassa
 • Vexve Oy:tä koskevassa yrityskaupassa toimiminen myyjän avustajana
 • Pihlajalinna Oyj:n avustaminen Doctagon Ab:ta koskevassa yritysjärjestelyssä
 • Neuro Event Labs Oy:n avustaminen rahoituskierrokseen liittyen
 • Patria Aerostructures Oy:n avustaminen sen ostaessa Patricomp Oy:n
 • Intopalo Oy:n avustaminen sen myydessä liiketoimintansa Insta Digital Oy:lle
 • Prima Pet Premium Oy:n myyjien edustaminen Prima Pet Premium Oy:tä koskevassa yritysjärjestelyssä
 • Leonidas Oy:n avustaminen teknologiasopimuksiin ja yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa
 • Panostaja Oyj:n avustaminen KL-Parts Oy:n myynnissä Oy Kaha Ab:lle
 • Lojer Oy:n avustaminen sen ostaessa Merivaara Oy:n sairaalasänkyliiketoiminnan
 • Pikespo Invest Oy:n avustaminen yritysjärjestelyssä, jossa ostokohteina olivat Kemira Operon Oy, Aquazone Oy ja Suomen Ekolannoite Oy

Yrityskaupat & Yhtiöoikeus

 • Blockfest-festivaalin omistavan K2 Entertainment Oy:n osakekaupassa myyjien edustaminen
 • Brevini Finland Oy:n avustaminen sopimusoikeudellisissa asioissa
 • Glaston Oyj Abp:n avustaminen sopimus- ja työoikeudellisissa asioissa
 • Helmee Imaging Oy:n avustaminen sopimusoikeudellisissa asioissa
 • Jujo Thermal Oy:n avustaminen sopimusoikeudellisissa asioissa
 • Kiilto Family Oy:n avustaminen työoikeusasioiden hoitamisessa
 • Kuusakoski Oy:n avustaminen sopimus- sekä työoikeudellisissa asioissa
 • Meyer Turku Oy:n sopimus- ja työoikeudellisissa asioissa avustaminen
 • NoHo Partners Oyj:n (ent. Restamax-konserni) yhtiö- ja sopimusasioiden hoitaminen, yhtiökokousten puheenjohtajana toimiminen
 • Pilkington Automotive Finland Oy:n avustaminen sopimus- sekä työoikeudellisissa asioissa
 • SharpCell Oy:n avustaminen sopimusasioissa
 • Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n avustaminen sopimuksia koskevissa toimeksiannoissa
 • Tampereen Sähkölaitos -konsernin avustaminen sopimuksia koskevissa toimeksiannoissa
 • Visit Tampere Oy avustaminen sopimuksia koskevissa toimeksiannoissa
 • AitoSolutions Oyj:n avustaminen yhtiö- ja sopimusasioissa
 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n avustaminen julkista hankintaa koskevassa hankintamenettelyssä
 • Certia Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan edustaminen vahingonkorvausoikeudenkäynneissä
 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n edustaminen julkista hankintaa koskevassa valitusprosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa
 • Lojer Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Länsilinjat Oy:n edustaminen markkinaoikeudessa kilpailuasiassa
 • Länsilinjat Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n avustaminen mm. julkisiin hankintoihin ja yhtiö- ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä toimeksiannoissa
 • Seinäjoen KTK Oy:n ja Kauhajoen KTK Oy:n avustaminen yhtiö-, sopimus- ja kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä sekä yhtiöiden edustaminen riita- ja hallintoprosesseissa
 • Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n ja Visit Tampere Oy:n avustaminen julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Tampereen Sähkölaitos Oy:n avustaminen erilaisissa julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa
 • Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen avustaminen mm. julkisiin hankintoihin ja yhtiö- ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä toimeksiannoissa
 • Valmet Technologies Oy:n edustaminen lisenssisopimuksen tulkintaan liittyvässä selvittelyssä

Riitojen ratkaisu

 • AitoSolutions Oyj:n henkilöstölle EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen
 • Lasse Urpalaisen (”Matumbaman”) avustaminen uuden eSports-pelaajasopimuksen neuvottelemisessa
 • Mediware Oy:n myyjien edustaminen Mediware Oy:tä koskevassa yrityskaupassa
 • Nokeval Oy:n avustaminen yhteistoimintasopimuksiin liittyvissä asioissa
 • Otso Metsäpalvelut Oy:n avustaminen erilaisiin sopimuksiin liittyvissä tulkintakysymyksissä
 • Vexve Oy:tä koskevassa yrityskaupassa toimiminen myyjän avustajana

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

 • AitoSolutions Oyj:n henkilöstölle EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen
 • Lasse Urpalaisen (”Matumbaman”) avustaminen uuden eSports-pelaajasopimuksen neuvottelemisessa
 • Mediware Oy:n myyjien edustaminen Mediware Oy:tä koskevassa yrityskaupassa
 • Nokeval Oy:n avustaminen yhteistoimintasopimuksiin liittyvissä asioissa
 • Otso Metsäpalvelut Oy:n avustaminen erilaisiin sopimuksiin liittyvissä tulkintakysymyksissä
 • Vexve Oy:tä koskevassa yrityskaupassa toimiminen myyjän avustajana